Caramelles a Calella

CARAMELLES A CALELLA

(Dedicada a les meves nenes de Calella)

Càntics alegres volem sentir,
sota les voltes de Calella,
càntics alegres han ressorgit,
amb els infants i caramelles.

Fadrins i avis , ara escolteu,
moltes cançons aquí dites,
ara escolteu de viva veu
el que els altres tenen escrites.

Molts anys enrera, vora la mar,
uns pescadors aquí arrelaren,
molts anys enrera, vora la mar,
feren Calella i gent amb ella.

Homes de mar poc a poquet,
ja treballaven amb quimeres,
la gent de mar poc a poquet,
van solidar les havaneres.

Calella és poble de l´Empordà,
que avui hi cantem caramelles,
si la butxaca voleu buscar,
ja l´any que vé podrem tornar.

Escriu un comentari